Framtidsprojekt intresserar storföretag

Hofors framtidsprojekt
intresserar storföretag

Projekt ”Framtid Haga” väcker stort intresse i vida kretsar. När arbetsgruppen för projektet arrangerade ett informationsmöte i förra veckan fylldes Valhall i Hofors Folkets hus av företagare, kommunrepresentanter och andra inbjudna. Och deltagarna fick mängder av besked om de storslagna planerna, bland annat att det skulle kunna bli byggstart nästa år.
Mötet handlade om hela satsningen i Haga, alltså både Trädgårdsstaden och Kunskapsstaden, men med fokus på det sistnämnda.
Stefan Hallström som är projektkoordinator berättade att planerna på att förvandla gamla Hagaskolan vid Hofors östra infart till en kombination av företagspark och science center inriktat mot ”stål och metaller i en hållbar värld” har mött positivt gensvar långt utanför kommunens gränser. Flera av regionens storföretag som Ovako, Sandvik Materials Technology, Sandvik Coromant och SSAB plus branschorganet Jernkontoret är mycket intresserade. Ett skäl är det blivande science centrets avsikt att koppla ihop näringslivets forsknings- och framtidsarbete med skolan.

Läs hela artikeln i tidningen