Kvinnliga författare i fokus

Kvinnliga författare i fokus på internationella kvinnodagen
– Bokfrukost på Folkets hus lockade många lässugna


Barnbokshjältinnor, Virginia Woolf och hämndlystna kvinnor. Under bibliotekets bokfrukost torsdagen den åttonde mars diskuterades böcker med en bred variation av karaktärer. Men de hade alla en gemensam nämnare – starka kvinnor som på ett eller annat sätt utmanar det patriarkala samhället.
Läs hela artikeln i tidningen