Biodriv

”Går inte att fortsätta som vi gör”

Fossilbränslen ska bli minne blott

99 procent av världens bilar körs med fossila bränslen, samtidigt som miljökrisen blir allt mer akut.
Men det finns många som arbetar för att de miljövänliga transporterna ska bli fler, däribland den lokala föreningen Biodriv Mitt.
– Målet är att få så många som möjligt att köra fossilfritt, säger ordföranden Claes Rosengren.
Klimatkrisen blir allt djupare, och behovet av ny miljövänlig energi blir allt större. Inte minst inom transportsektorn, där fossila bränslen i dag driver 99 procent av bilarna över hela världen, trots att det hela tiden arbetas med att utveckla nya miljövänliga alternativ.

Läs hela artikeln i tidningen