Ny förskola samt renovering

Ny förskola samt renovering att vänta i Ockelbo
- samtidigt utreds nytt skolkök

Ockelbo kommun har tagit ett beslut gällande hur man ska möta det ökade behovet av förskoleplatser.
Kommunen har under en tid bedrivit en utredning, som Din Lokaltidning har berättat om tidigare, och nu kan kommunen presentera hur man valt att gå vidare.
En helt ny förskola kommer att byggas intill den redan befintliga Wij förskola i Ockelbo kommun, samtidigt kommer Wij förskolas tre redan befintliga avdelningar att renoveras. Men det stannar inte där – samtidigt utreds ett nytt kök med syfte att bereda mat till alla förskolebarn i kommunen.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson (S) gläds över beslutet.
- Att bygga tre nya förskoleavdelningar är ytterligare ett bevis på att kommunen växer. Det känns väldigt bra att vi bestämt oss för hur vi ska utveckla ett modernt förskolecentrum i södra centrala Ockelbo, säger han till Ockelbo kommun.
Läs hela artikeln i tidningen