Meny

Insändare / Debatt

Gör din röst hörd. På Din Lokaltidnings debatt- och insändaravdelning har just du möjlighet att säga ifrån om något du tycker är viktigt. Eller du kanske vill bemöta någon annans inlägg. Skriv så kort som möjligt. Vi förbehåller oss rätten att redigera insända texter innan eventuell publicering. Om du inte vill underteckna ditt bidrag med namn utan vill använda en anonym signatur så går det bra, din anonymitet är skyddad, men insändarredaktionen måste få uppgift om avsändarens namn och adress/telefonnummer, för att publicering ska kunna ske.
 * Klistra eller skriv din text i rutan.
 * Fyll i din signatur som ska publiceras under din text.
 * Publiceras inte i tidningen
 * Publiceras inte i tidningen
 * Fyll i din e-post adress. (Publiceras inte i tidningen)
Spamskydd
Summa